Doświadczenie
Podstawa
Zaangażowanie
Referencje
  
  
     Informacje
Efektywny transport produktów sypkich -
w przenośnikach kubełkowych WIESE
Przedstawicielem WIESE w Polsce jest firma DERIC TECHNIK.
DERIC TECHNIK s.c. | ul. Konwaliowa 2 | PL - 62-070 Gołuski
Telefon: +48(0)61 624 71 35 | Faks: +48(0)61 624 71 36       / info@deric.pl /       / www.deric.pl /

Gummikette Becherwerk Pendelbecherwerk   Gehaeuse